De Boerderij

De Boerderij bestaat dus uit het oude huis (anno ca. 1670) waarin het woonhuis Maison Renard is gevestigd. Waarin bovendien stallen verbouwd zijn tot speelzaal, slaapzaal met bijbehorende keuken, douches en toilet. Verder zit er in het oude pand nog een fraaie hooizolder met een aangrenzende gewone zolder, die beide nog grotendeels in oude staat zijn.

Naast het monumentale huis is pakweg vijftig jaar geleden een stal gebouwd, die wij de nieuwe stal noemen. Daar zit niets historisch aan en is esthetisch volkomen onaantrekkelijk. Die stal wordt nu gebruikt als opslagplaats van onze spullen en als stal voor koeien die moeten recupereren of een kalfje gaan krijgen. In de winter staan daar 20 tot 30 koeien. Met de schuren meegerekend staan er 's winters meer dan 40 koeien in onze boerderij. Het zijn vleeskoeien, worden dus niet gemolken.  

       

Ook de drie grote en kleine schuren, die weer naast de nieuwe stal staan doen dienst als stal voor schapen, meer koeien en het hooi voor de winter van onze bevriende boer Jean-Jacques.

        


CONTACT
Wil je contact met ons?
Mail dan met t.scheffer@live.nl