Paradijs voor Dieren

Onze tuin en directe omgeving is de biotoop van veel vogels, vlinders en andere dieren. Net zoals veel mooie plekken in de rest van de wereld. De rust en het onaangetaste karakter van het landschap zijn de reden dat veel dieren het er erg naar hun zin hebben en er dus graag vertoeven. Net als wij dus.    


Ook als je niet direct van de natuur houdt en je zit in onze tuin in alle rust om je heen te kijken, dan zie je zoveel dat de natuur je vanzelf gaat interesseren.

Wij houden bij welke dieren wij in en om de tuin hebben gezien. Vaak erg leuk, soms zelfs spectaculair zoals de kerkuil die op enkele meters over ons heen zweefde toen wij met z´n vieren op ligstoelen naar de sterren lagen te kijken. Of je plotseling een twintigtal Kleine Vosjes tegenkomt in bossen uitgebloeide distels. O ja, Kleine Vossen zijn vlinders...

     

Deze dieren hebben wij allemaal gezien:


Witte hermelijn (op een landweggetje verderop)
Bruine hermelijn (op ons landweggetje bij ons erf)
Vos (in de tuin)
Steenmarter (in de tuin)
Wild varken (gedomesticeerd) (langs de weg)
Hert (Le Grand Bois)
Wild zwijn (Le Grand Bois)
Ree (in de tuin en Le Grand Bois)
Eekhoorn (Le Grand Bois)
Hazen en konijnen (op het land)

Vogels
Zwarte roodstaart (in de tuin)
Rode Wouw (boven en naast de boerderij)
Buizerds (boven en naast de boerderij)
Grasmus (in de tuin)
Kleine Bonte Specht (Rochefort)
Groene Specht (aan de bosrand)
Kerkuil (in de tuin/op de hooizolder)
Velduil (in een weiland)
Boerenzwaluw (boven en naast de boerderij)
Huiszwaluw (boven en naast de boerderij)
Witte Kwikstaart (bij de boerderij)
Ekster (boven en naast de boerderij)
Vlaamse Gaai (boven en naast de boerderij)
Zwarte Kraai (boven en naast de boerderij)
Roodborst (in de tuin)
Pimpelmees (in de tuin)
Koolmees (in de tuin)
Zwarte Mees (in de tuin)
Goudvink (in de tuin)
Boomkruiper (in de tuin)
Zwartkopje (in de tuin)
Boomklever (in de tuin)
Glanskopje (in de tuin)
Grauwe Vliegenvanger (in de boom naast de tuin)
Kortsnavelboomkruiper (in de tuin)
Snor (in de tuin)
Heggenmus (in de tuin)
Staartmees (in de tuin)
Havik (in het bos)

Vlinders
Keizersmantel (in de tuin)
Icarusblauwtje (in de tuin)
Dagpauwoog (in de tuin)
Kleine Vos (in de tuin)
Atalanta (in de tuin)
Bruin Zandoogje(inde tuin)
Hooibeestje (in de tuin)
Distelvlinder (op het land)
Koolwitje (in de tuin)
Citroenvlinder (in de tuin)
Landkaartje (in de tuin)
Grote IJsvogelvlinder (in het bos)